Trang Chủ Tin Điện Lạnh Vì sao không thể mở cửa máy giặt Electrolux khi đã giặt xong?

Vì sao không thể mở cửa máy giặt Electrolux khi đã giặt xong?