Trang Chủ Tin Điện Lạnh Tủ lạnh để lâu không dùng có hỏng không?

Tủ lạnh để lâu không dùng có hỏng không?