Trang Chủ Tin Điện Lạnh Vì sao tủ lạnh mới mua lại bị nóng hai bên hông?

Vì sao tủ lạnh mới mua lại bị nóng hai bên hông?