Trang Chủ Tin Điện Lạnh Máy giặt tiêu thụ trung bình bao nhiêu nước mỗi lần giặt?

Máy giặt tiêu thụ trung bình bao nhiêu nước mỗi lần giặt?