Trang Chủ Tin Điện Lạnh Colder trong tủ lạnh nghĩa là gì?

Colder trong tủ lạnh nghĩa là gì?